Amerika — tās spožums un posts

ceļot uz Ameriku

Lielā mērā priekšstati par to, kā dzīvo citās valstīs un kontinentos, mums veidojas pastarpināti — no preses, grāmatām, arī no tā, ko redzam savos TV ekrānos. Savām acīm kaut ko no tā visa ieraudzīt ir lemts tikai nedaudziem. Tāpēc arī pamatā savus priekšstatus veidojam no tā, ko mums parāda vai pastāsta citi. Amerika, šajā gadījumā […]

Continue reading →