Kas nepieciešams, lai veiktu aizdevuma pārkreditāciju

parakreditacija

Pārkreditācija ir finanšu risinājums, ko visbiežāk izvēlas izmantot tāpēc, lai konkrētajā brīdī savam aizdevumam iegūtu izdevīgākus nosacījumus — zemāku procentu likmi, mazākus ikmēneša maksājumus un arī mainītu aizdevuma atmaksas termiņu. Pārkreditācija arī dod iespēju iegūt papildu naudas summu jau pie esošā kredīta. Tomēr, lai varētu izmantot šo finanšu pakalpojumu, ir arī jāzina dažas būtiskas lietas.

  • Pārkreditācija notiek pret nekustamā īpašuma ķīlu

Vairums aizdevēju pārkreditāciju veic tikai pret nekustamā īpašuma ķīlu. Ar to jārēķinās, ja plāno izmantot pārkreditāciju, kā iespēju uzlabot savu kredītsituāciju un finansiālo situāciju. Uz kredītņēmēja vārda ir jābūt reģistrētam nekustamajam īpašumam. Un pārkreditācija ir tiešā veidā saistīta ar nekustamā īpašuma tirgus vērtību, kas sākotnēji tiek izvērtēta pēc vispārpieņemtajiem standartiem, bet pēc tam jau ar īpašuma novērtēšanas speciālistu vizīti.

Abi vērtējumi var atšķirties, tāpēc arī var būt situācija, ka pēc īpašuma apskates un novērtēšanas pārkreditācija tomēr tiek atteikta. Tie ir būtiski faktori, kas jāņem vērā jau tad, kad vēl tikai tiek apsvērta doma par pārkreditāciju.

  • Jo labāka kredītvēsture, jo labāki pārkreditācijas nosacījumi

Pats fakts, vai pārkreditācija vispār būs iespējama, un arī pārkreditācijas nosacījumi ir atkarīgi no dažādiem faktoriem. Tomēr viens no galvenajiem kritērijiem, ko rūpīgi izpēta potenciālais aizdevējs un kredītu apvienotājs, ir klienta kredītvēsture. Jo tā ir labāka, jo labvēlīgāku lēmumu un nosacījumus klients var cerēt saņemt.

Tāpēc laikus jādomā, kāda tiek veidota kredītvēsture. Katrs lēmums finanšu jomā var atstāt iespaidu uz kredītvēsturi. Tāpēc ir jāseko, vai visas finansiālās saistības ir izpildītas, apmaksāti visi rēķini un pilnā apmērā tiek maksāti visi esošie kredītmaksājumi. Negatīva kredītvēsture ir kā melns traips, kas tik ātri nav nomazgājams. Tā ir joma, kas laikus jāsakārto, ja domā par nopietnām kredītsaistībām un arī pārkreditāciju.

Ja ir laba kredītvēsture, ja ir stabili ienākumi, no kuriem segt ikmēneša maksājumus, tad var cerēt uz veiksmīgu sadarbību ar aizdevēju un izdevīgiem pārkreditācijas nosacījumiem.

  • Lai paātrinātu procesu, laikus jāsagatavo visa dokumentācija

Pārkreditācijas process var aizņemt zināmu laiku, tomēr klienti parasti vēlas, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Savā ziņā klienta varā ir šo procesu ietekmēt, jo viena no pākreditācijas daļām ir visas dokumentācijas apkopošana un izvērtēšana. Klienta interesēs ir jau laikus sagatavot visus dokumentus, kas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs aizdevējam tā visa izskatīšanai un izvērtēšanai.

Viens no svarīgiem dokumentiem ir izziņa no esošā aizdevēja, kurš apstiprina, kāda ir atlikusī kredīta summa, kas vēl jāmaksā. Tāpat jau vajadzētu padomāt par visām izziņām no bankām, jo aizdevējs izskata arī bankas kontu izdrukas. Ja ir kādi papildu ienākumu avoti (pabalsti u.c.), tad jāsagatavo tam apstiprinoši dokumenti.

Pārkreditācija ir salīdzinoši elastīgs finanšu pakapojums, jo to var aizmantot gan hipotekārā kredīta, gan līzinga, gan patēriņa kredītu pārkreditācijai.

Lai uzzinātu par savām iespējām pārkreditēt savas saistības, tad ir jāiesniedz aizdevējiem pieteikums. To ir ērti izdarīt gan aizdevēju tīmekļa vietnēs, gan klātienē klientu apkalpošanas centros. Parasti šādus pieteikumus kreditēšanas speciālisti izskata jau tuvāko dienu laikā, dodot klientam atbildi par tālākajiem iespējamajiem sadarbības procesiem.

Tālāk tad var turpināt pārkreditēšanas procesu, kurā ietilpst gan īpašuma novērtēšana, gan visas dokumentācijas izvērtēšana, gan pārkreditācijas nosacījumu noteikšana.